elefsinanews.gr
Greece Dimos Elefsinas 3 36 1
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΕΥΣΙΝΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

HERITACT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενεργοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω συμμετοχικών δράσεων

με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ένα μεγάλο τριετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σύμπραξη 15 εταίρων, ξεκινά στην Ελευσίνα

Εναρκτήρια εκδήλωση

Τρίτη 19 Μαρτίου 2023, 7:00μμ

Σινέ Ελευσίς

Με αιχμή του δόρατος τη βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά και τον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας και προτεραιότητα τον συμμετοχικό σχεδιασμό με την κοινότητα, το τριετές ερευνητικό έργο HeritACT επιχειρεί να γεφυρώσει το παρελθόν με το μέλλον της πόλης μέσα από τη χρήση εννιά (9) ειδικά σχεδιασμένων ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία επτά (7) καινοτόμων σχεδιαστικών και αρχιτεκτονικών λύσεων που παρεμβαίνουν με ήπιο και βιώσιμο τρόπο στον αστικό ιστό εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon ως αποτέλεσμα σύμπραξης 15 εταίρων από πέντε χώρες, και συγκεκριμένα την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία και το Βέλγιο, εμπλέκοντας πιλοτικά χώρους πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς σε τρεις πόλεις, την Μπαλινά (Ιρλανδία), το Μιλάνο (Ιταλία) και την Ελευσίνα, και ειδικότερα το Ίρις, το Παλαιό Ελαιουργείο, το Αναψυκτήριο, το Σινέ Ελευσίς, τον υπαίθριο χώρο της Όασης, καθώς και τις γειτονιές που τους περιβάλλουν: Μπλόκο, Ποντιακά, Συμιακά, Συνοικισμό και εργατικές κατοικίες Ίρις.

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί οργανισμοί και αρχιτεκτονικά γραφεία από τις παραπάνω χώρες αντλούν από την εξειδίκευση και τη μοναδική τους τεχνογνωσία και συμπράττουν με τις τοπικές κοινότητες μέσα από εργαστήρια και συμμετοχικές μεθόδους, ενσωματώνοντας την οπτική των τελευταίων στην υλοποίηση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται από την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος Ελευσίνας, η εταιρεία πολιτιστικής διαχείρισης και παραγωγής MENTOR και η 2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η εκδήλωση παρουσίασης του έργου πραγματοποιείται την Τρίτη 19 Μαρτίου 2023, στις 7:00μμ, στο Σινέ Ελευσίς με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων της σύμπραξης από την Ελλάδα. Αποτελεί μια πρώτη ενημέρωση για τις βασικές δράσεις και τους κεντρικούς στόχους του έργου, καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τους κυριότερους λόγους εφαρμογής του στην Ελευσίνα. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί δείγμα των ψηφιακών εφαρμογών διαδραστικού χαρακτήρα.

Στόχοι του έργου

Κεντρικός πυλώνας της προσέγγισης του HeritACT είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός συνόλου ψηφιακών εργαλείων και συμμετοχικών μεθόδων που αποτελούν την εργαλειοθήκη HeritACT. Εργαλεία όπως το ParticiMap, το Hericraft και το DesignYourHeritage διευκολύνουν τον διάλογο με την κοινότητα, προωθούν τον συν-οραματισμό και παρέχουν πλατφόρμες για συν-σχεδιασμό και συν- υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων στην πόλη, σε ψηφιακό και φυσικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, το HeritHUB, ένας χώρος συνάντησης, ενημέρωσης και συνεργασίας για τις ανάγκες του έργου, θα λειτουργήσει στην παραλία Ελευσίνας στο Αναψυκτήριο.

Λίγα λόγια για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Με συνολικό προϋπολογισμό €95,5 δισ., κεντρικός στόχος του προγράμματος Horizon 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα οικοδομείται πάνω στις αξίες του New European Bauhaus, μια δεξαμενή σκέψεων και προτάσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που ακολουθεί τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (2020).

Το HeritACT υλοποιείται στο πλαίσιο της θεματικής «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία», στοχεύοντας αφενός στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και προτεραιοτήτων σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των πολιτών, και αφετέρου στην προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω κοινωνικών οικονομικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών μετασχηματισμών.

Πρακτικές πληροφορίες

Τοποθεσία: Σινέ Ελευσίς, Ελευθερίου Βενιζέλου 45

Ημερομηνία: Τρίτη 19/03/2024

Ώρα: 7:00 μμ

Διάρκεια: 120’

Related posts

Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα: Πώς θα κάνετε διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού

Αυτός είναι ο Μιχάλης από την Ελευσίνα, που δολοφονήθηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια

Μυστήριο 93 ΞΥΛΙΚΙ: Θεατροποιημένο αναλόγιο συνοδεία ζωντανής μουσικής στην Ελευσίνα